top of page

Radicaal Betekenisonderzoek

Stimuleert je zelf- en gevoelsreflectie en zelf-verantwoordelijkheid.

  • 1 uu
  • 70,- p/u. 2u. max.
  • Kloosterlaan

Beschrijving van de dienst

Deze benaderingswijze is ontwikkeld door drs. Joop Mous, agoloog, filosoof, oud docent en vriend. In de loop van 20 jaar werd ik deelgenoot, vertaler en uitvoerder van zijn werk. Deep Listening? Er zijn raakvlakken met Radicaal Betekenisonderzoek (radicaal = naar je Radix, wortels, kracht gaan). Al gaat Radicaal Betekenisonderzoek nóg een slag verder: ‘de gaten’ die in jouw verhaal vallen vergen geen interpretaties van mij als therapeut, maar nieuwe vragen bij je ‘vanzelfsprekendheden’ waardoor als ‘vanzelf’ het nadenken, het navoelen bij- en naar jezelf is gestopt. Om opnieuw het 'echte' nadenken, het navoelen te stimuleren bij jou, kunnen nieuwe vragen bij ‘dat wat je uitspreekt’ gesteld worden. Je wordt dan op deze manier ‘uitgenodigd’ om, steeds verder, in te gaan op wat je zelf vertelt/ inbrengt. Dat vraagt van jou vertrouwen in mij als (mijn rol en positie die als) therapeut, die zichzelf kent alsook de valkuilen van ‘de Kennis-Macht.’ En dat kan een sta in de weg zijn om verder in de diepte te gaan, mits- en dat komt aan bod tijdens de eerste sessie- ik dat expliciet met jou bespreek en de daarmee verweven uitdaging om jou werkelijk te kunnen bereiken. De verkenning van wat je aangeeft en de doorbraak die daarop kan volgen, gebeurt door je zelf, zonder ‘de deskundologische’ interpretatie van mij als ‘vak-deskundoloog.’ In die zin blijft ‘jouw diagnose’ een verdiepende en dynamisch schuivende zelfdiagnose.’ De therapie is dus ook geen ‘behandeling’ door een ’deskundige’ maar een hersteld handelen door je zelf, dat schept zelfvertrouwen en je komt in je kracht (de z.g. 3e weg). 1+ 1 = 3 in dit geval. De 9 grondregels Radicaal Betekenisonderzoek voor het vertellen van jouw (persoonlijke) verhaal. 1. Jij houdt zelf je stuur in handen, het verhaal is immers van jou. 2. Jij bepaalt wanneer, waarover en hoe lang je iets zegt of (nog) zwijgt. 3. Weiger op een vraag in te gaan, die voor jouw gevoel niet aansluit bij jouw verhaal. 4. Je bepaalt zelf (zonder je te hoeven ‘te verantwoorden’) wanneer je begint en stopt. 5. De betekenisonderzoeker nodigt jou uit stil te staan onder andere bij ‘van- zelf-sprekendheden’ en je ‘zwijgen.’ 6. Je ontdekt dat je voor je eigen vragen weer eigen (ant)woorden vindt. 7. Ver(ant)woorden van je vragen is de basis (‘baas’) van je verantwoordelijkheid. 8. Verwoorden van handelen (denken, voelen, laten, doen) geeft zelfvertrouwen. 9. Het stellen van open vragen is een kostbaar, leerzaam sociaal verdiepend proces.


Contactgegevens

  • Zuiderlicht Centrum voor Bewust Leven, Kloosterlaan, Breda, Nederland

    0634387114

    radixtherapie@gmail.com


bottom of page